top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Projekty, rozpočty a kalkulace

Projekce a studie

Zahrnuje kompletní projektovou dokumentaci pro dodávku všech inženýrských sítí, plynofikaci budov a objektů, včetně rodinných domů, ústřední vytápění, zdravotechniku, kanalizaci a vodovod.
Projektová dokumentace je zpracována pro územní řízení, stavební povolení, skutečné provedení díla a k dosažení kolaudace díla.


Studie

Energetické audity jsou zpracované pro ty, kteří plánují změnu energetického systému ve své lokalitě. Tyto audity rovněž slouží k případným bankovním úvěrům, popř. vyřízení dotace, kterou máme možnost čerpat z fondů k tomu určených. Zmíněné dotace využívají ve velké míře panelové zástavby.

Projektová dokumentace obsahuje:

- vypracování projektové dokumentace stavby
- vypracování cenového rozpočtu stavby
- statické posouzení stavby
- kalkulace a rozpočty rekonstrukcí bytů, koupelen, kuchyní
- posouzení stavby a vlivu na životní prostředí
- technický dozor na stavbě,
- obstarání projektových podkladů od dodavatelů
- koordinace všech dodávek a prací
- zpracování dokumentace pro další stavební řízení
- zpracování dokumentace profesní (zdravotechnika, elektroinstalace, vytápění)
- kolaudace stavby a jednání s úřadyVaši konkrétní objednávku zpracujeme a na základě realizační projektové dokumentace zracojume celkový rozpočet a ocenění jednotlivých prací. Při výpočtu nabídkových cen vycházíme z následujících podkladů.

OBECNÝ VÝPOČET CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍPříklad - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SE 4 BYTY


Charakteristika:


Nepodsklepený přízemní bytový dům s obytným podkrovím a celkem se 4 byty. Na každém podlaží je jeden byt 2+1 a jeden byt 3+1. Nosné konstrukce jsou z bloků Porotherm, strop polomontovaný z keramických tvarovek s nabetonováním, zateplená sedlová střecha s dřevěným krovem, krytina betonová, okna jednoduchá plastová s izolačními dvojskly, dveře dřevěné obložkové, schodiště ocelové schodnicové. Vytápění bytů je řešeno plynovým etážovým ústředním topením v každém bytě. Půdorysný rozměr 20 x 9 m, obestavěný prostor cca 1350 m3.A. Odhad nákladů na realizaci


předpokládaný obestavěný prostor RD 1350 m3
jednotkové realizační náklady na m3 3950 Kč/m3
celkový odhad nákladů na realizaci stavby cca - 5 332 500B. Stanovení ceny projektových prací pro kompletní rozsah

honorářová zóna - jednoduché nízkopodlažní obytné budovy, procentuální sazba 10,5 %
celková cena kompletních projektových prací cca - 559 000


C. Stanovení ceny projektových prací pro jednotlivé prováděné fáze


příprava podkladů:


- geologický průzkum
- radonový průzkum individuální od 9000 Kč
- architektonická a provozní studie 11% - 61590 Kč
- dokumentace k územnímu rozhodnutí 5,8% - 32470 Kč
- projednání v územním řízení 3,2% - 17920 Kč
- projekt ke stavebnímu povolení 15,5% - 86790 Kč
- projednání ve stavebním řízení 3,5% - 19600 Kč
- vypracování dokumentace pro provedení stavby 24% - 134380 Kč
- spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli 8% - 44790 Kč
- spolupráce při provádění stavby - autorský dozor
- technický dozor investora
- spolupráce po dokončení stavby
CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ V MINULOSTI REALIZOVANÝCH AKCÍ


- nadstandartní RD, dvougenerační RD, malý RD, podzemní garáž se zahradouPro Vaši orientaci v cenových relacích za projektové práce uvádíme dva příklady v minulosti realizovaných objektů.I, Novostavba nadstandartního rodinného domu


Dům má v přízemí halu, obytný prostor přes dvě podlaží, krb, kuchyni, koupelnu, pracovnu, ložnici rodičů a hernu dětí. V podkroví jsou čtyři pokoje a dvě koupelny. Krytý bazén je propojen s obývacím pokojem prosklenou stěnou. Samostatně stojí garáž pro dva vozy. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem v kombinaci s plynovým etážovým topením. Součástí objektu je i malá čistírna odpadních vod. Celkový obestavěný prostor je cca 2067 m3. Náklady na realizaci stavby byly cca 11 000 000 (rok 2005).

Projektové náklady - příprava zakázky


- geodetické zaměření pozemku - 35 000 Kč
- inženýrskogeologický průzkum - 15 000 Kč
- radonový průzkum - 4 000 Kč
- podklady pro vynětí ze ZPF - 4 100 Kč
- Architektonická studie - 44 550 Kč
- Projekt ke stavebnímu povolení - 64 800 Kč
- Projednání ve stavebním řízení - 16 200 Kč
- Prováděcí projekt - 138 000 Kč
- Autorský a technický dozor - 92 500 Kč
- Spolupráce po dokončení - 8 100 Kč


CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 422 250
II, Dostavba 2 generačního rodinného domu


Dům byl rozestavěn do fáze hrubé stavby. Původní projekt nebyl k dispozici kompletní a skutečný stav objektu před dostavbou neodpovídal schválené dokumentaci. Předmětem projektu byla změna dispozičního a provozního řešení objektu, rekonstrukce stropních konstrukcí, nové objemové a estetické řešení fasád. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží . V suterénu je garáž, kotelna, posilovna a sklady. V přízemí je jeden byt, v podkroví druhý. Obestavěný prostor domu je 1380 m3. Celkové stavební náklady na realizaci dosáhly výše 4 250 000,-Kč.Projektové náklady


- Zaměření stávajícího stavu - 7 500 Kč
- Architektonická studie - 38 000 Kč
- Jednostupňový projekt stavby - 79 000 Kč
- Projednání ve stavebním řízení - 12 000 Kč
- Autorský a technický dozor - 41 000 Kč
- Spolupráce po dokončení stavby - 4 800 Kč


CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 182 300
III, Podzemní garáž se střešní zahradou


Stavba podzemní garáže v prostoru předzahrádky u činžovního domu. Garáž slouží pro parkování 2 vozů majitele domu. Střecha je upravena jako pochůzí zelená plocha a navazuje plynule na původní zeleň. Náklady na vybudování stavby včetně výsadbových prací dosáhly výše cca 600 000,-Kč.


Projektové náklady:


- Jednostupňový projekt stavby - 25 000 Kč
- Projednání ve stavebním řízení - 5 450 Kč
- Autorský a technický dozor - 8 600 Kč
- Spolupráce po dokončení - 1 000 Kč


CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 40 050IV, Novostavba malého rodinného domku ve vesnickém prostředí


Nepodsklepený přízemní rodinný domek s obytným podkrovím. Dům je zastřešen sedlovou střechou. V přízemí se nachází obytný prostor s kuchyní, hala, technická místnost a koupelna s WC. V podkroví jsou 2 ložnice a větší koupelna. Zastavěná plocha domu je 72 m2, obestavěný prostor cca 600 m3. Stavební náklady na realizaci jsou předpokládány ve výši 2 300 000,-Kč.


Projektové náklady:


- Architektonická studie - 23 000 Kč
- Jednostupňový projekt stavby - 49 000 Kč
- Projednání ve stavebním řízení - 7 200 Kč
- Autorský a technický dozor - 28 000 Kč
- Spolupráce po dokončení - 1 800 Kč


CELKOVÉ PROJEKTOVÉ NÁKLADY 109 000

V případě bližších informací nás můžete kontaktovat nebo nám můžete zaslat Váš dotaz.

nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů