top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Vytápění objektů a domů


Vytápění objektu či rodinného domu

Vytápění se na celkové spotřebě energie průměrné domácnosti podílí z 55% a úspory tak mohou dosáhnout vysokých částek. Plných 50% potenciálu energických úspor v domě je možné realizovat s 10% investicí.Druhá polovina potenciálu úspor vyžaduje daleko větší námahu a zbylých 90% investičních nákladů.BEZ VĚTŠÍ NÁMAHY

Snížení spotřeby o pět až deset procent lze zařádit jen změnou návyků.Znamená to nepřetápět,správně větrat,udržovat optimální vlhkost.Teplota v místnosti se snižuje omezením výkonu topidla,nikoliv větráním (větrá se krátce a důkladně,aby se neochladily stěny a vnitřní zařízení).Přiměřená teplota v obytné místnosti je 20 až 21°C a každý stupeň navíc znamená zvýšení spotřeby o 6%.V neobývané místnosti stačí udržovat teplotu 16°C.Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 50 až 65%.Při vlhkosti vzduchu 30% a teplotě 23°C pociťujeme stejnou tepelnou pohodu jako při teplotě 21°C a vlhkosti 60% (v druhém případě šetříme 12% telpa).Pomůže také odstranění nábytku před tepelnými zdroji,různých překážek,poliček, dlouhých záclon a závěsů.MALÉ I VĚTŠÍ INVESTICE


Mezi drobné investice,které se vždy vyplatí,patří utěsnění oken a optimalizace,kontrola a údržba tepelného zdroje.Netěsné spáry oken a dveří snižují vnitřní teplotu asi o 2°C a každý metr takové spáry propustí za topnou sezónu kolem 50kWh tepla (utěsnění spár sníží spotřebu energie o 8-15%).V běžném bytě je 50 metrů spár,jimiž uteče za rok teplo za 2700 Kč.Při instalaci těsnění v ceně 40 Kč/bm se prostředky vrátí zpět za necelé tři čtvrtiny tepné sezóny.U plastových oken se doporučuje seřídit těsnění již po dvou sezónách provozu.Výměná špatně fungujících ventilů přináší až 15% úsporu tepelné energie.Výměna pěti ventilů,která stojí 4000 Kč,se úsporou tepla vrátí zpět za necelé dvě čtvrtiny topné sezóny. Návratnost větších investic je třeba posuzovat podle konkrétních podmínek.OBVODOVÉ ZDIVO


Účinnost dodatečné tepelné izolace závisí na kvalifikovaném návrhu konstrukce a pečlivém provedení.Návrh konstrukce musí respektovat původní sravební konstrukci,finanční možnost stavebníka,možnost realizace návrhu i náročnost oprav a údržby.Důležité je také zabránit působení vlhkosti v konstrukcích (zatékající voda,prostup vodních par) a tepelným mostům.Nevhodný návrh může vést k růstu plísní, snížení tepelně izolačních vlastností konstrukce,opadávání omítek a dalším nepříjemnostem.Při výběru systému zateplení je dobré ověřit jeho vhodnost pro danou stavbu (rodinné domky mívají členitější fasádu než paneláky a to znamená naročnější klempířské práce a vyšší jednotkovou cenu).Použití technologie i zdatnost firmy bychom měli ověřit na obvodových stavbách.Od dodavatele vyžadujeme vysvětlení způsobu výpočtu očekávané úspory,časový postup prací (ne každá technologie odolává vlivům počasí při momtáži).U těžších systémů zateplení a starších domů je nezbytné posouzení statiky objektu.
Zateplovací systémy jsou většinou vícevrstvé,konstrukce však působí jako celek.Nelze vynechat některou z vrstev nebo ji nahradit levnější. Životnost dodatečné kvalitní izolace obvodové zdi je srovnatelná se životností stavby,a tak by investora neměla odradit ani poměrně dlouhá návratnost nákladů.
Zdánlivou maličkostí je tepelná izolace za radiátory nebo topidly. Pěnový polystyren v tloušťkách kolem 1cm potažený odrazivou vrstvou se lepí na vnitřní omítku za radiátory.Sníží zbytečné ohřívání této části zdiva a reflexní vrstva odráží teplo do místnosti. Teplota vzduchu 21°C je při teplotě stěn 17°C příjemnější než 24°C teploty vzduchu při 14°C teplých stěnách.STŘECHA

Střechou někdy uniká až čtvrtina tepla a přitom lze únikům relativně jednoduše zabránit a navíc získat nový vyžitelný prostor.Pokud zároveň se zateplením střechy provedem i jiná úsporná opatření (např. utěsníme škvíry,vyčístíme a seřidíme kotel,nepřetápíme a odstraníme přepážky bránící proudění teplého vzduchu do místnosti),výkon kotle většinou stačí i na vytápění rozšířeného původního prostoru.U plochých střech je zateplení často spojeno s řešením zatékaní a vyžaduje poměrně zásadní rekonstrukci.Nezatéká-li do střech nebo jde o střechu s mírným sklonem a nevyužívaným původním prostorem,lze zvolit poměrně nenákladný způsob zateplení dvouplášťové střechy zafoukáním izolantu (vhodný je sypký materiál na bázi starého papíru).Všechny ploché střechy se mohou zateplit a zároveň ochranit proti vodě nástřikem z polyuretanové pěny provedeným specializovanou firmou (vzhledem k náročnosti na strojní vybavení se tato technologie hodí spíš pro větší plochy).Když se původní prostor nebude využívat, připadají v úvahu všechny možnosti zateplení: nafoukaní izolantu, položení izolantu na podlahu,vnitřní izolace střešního pláště pásy, deskami nebo nástřikem.Zkušenosti ukazují,že ani zdánlivé maličkosti, jako je možnost napadení izolace ptáky,nesmějí být při zateplení střechy zanedbány.PODLAHA

U většiny starších domů neexistuje tepelná izoalce podlah. I když tímto stavením prvkem uniká asi jen 10% tepla.nepříjemný chlad od nohou je kromě úspory tepla dalším motivem ke snížení těchto ztrát. Poměrně jednoduchá je izolace stropu sklepních místnosti,kde se nevyžaduje příliš kvalitní povrchová úprava.V méně exponovaných místnostech pomůže izolační podložka pod celopodlahovou krytinou. Izolace podlahy se zpravidla dělá při její rekonstrukci a často ve spojení s montáži podlahového topení.docílí se tak velmi efektivně teplná pohoda v místnosti,nevýhodou púak může být zvýšená cirkulace vzduchu.Návratnost odizolování chladných sklepení bývá několik let.OKNA

Nejednodušší způsob,jak snížít tepelné ztráty,jsou závěsy a záclony, které ovšem nesmějí bránit volnému proudění tepla do místnosti.Často se použivají i rolety.Energetické úspory po instalaci venkovních rolet dosahují asi 5% celkové roční spotřeby tepla,návratnost je tedy hodně přes deset let.Na druhou stranu plni i jiné funkce-snížení teploty v místnosti v létě,odhlučnění v noci.Vyšší bezpečnost,menší prašnost apod.Prostupu tepla sklem brání nalepení průhledné izolační fólie.Čím však je fólie účinnější,tím je tmavší a propouští méně denního světla.Kromě toho brání i vstupu tepla do místnosti a v zimě tak nelze počítat s tepelnými zisky oo slunce.Hodí se spíš na severní fasády nebo plochy,kam nesvítí slunce.
Konstrukce okenního rámu může být dřevěná,kovová nebo plastová.Z pohledu tepelných ztrát je nejhorší kovový rám,velmi dobrý vodič tepla,který v kostrukci okna tvoří výrazné tepelné mosty.
V místnostech s přímým spalováním paliva musí být zachována funkce oken při přirozené výměně vzduchu.Utěsnění oken je v těchto případech kompromisem mezi hygienickými požadavky (přísun čerstvého vzduchu) a energetickými požadavky (nulová ztráta ohřatého vzduchu).Netěsnost mezi rámem a zdi je možno vyplnit např. polyzretanovými pěnami.Práce s tímto materiálem nevyžaduje zvláštní dovednosti a zatvrdlou hmotu lze snadno opracovávat.Škvíry mezi rámem a křídly okna se utěsňují nalepením pryžových či silikonových profilů,jejich instalací do vyfrézované rýhy (dřevěná okna),nalepením molitanových těsnicích proužků,nástřikem pěnové hmoty apod.DVEŘE

Konstrukce dveří vykazuje malé hodnoty tepelného odporu,které jsou ještě horší u prosklených dveří s jednoduchým zasklením.Netěsnosti velmi závisejí na technickém stavu dveří.Časté otvírání,působení vlhka a horka dveře zkroutí a potom nedoléhají na zárubně.Zejména na návětrných stranách objektu je vliv netěsností značný.V zimě se dobře uplatní těžký závěs,který brání prostupu tepla a chrání před průnikem studeného vzduchu zvenčí. Tepelný odpor dveří lze zvýšit neprůhlednou izolací na pevných plochách či izolačními dvojskly nebo izolační fólií nalepenou na prosklené ploše.Fólie může být tmavší a tedy účinnější.
O možnostech tepelných izolací,úsporách energie a formách vytápění podrobněji pojednává publikace Úspory energie-jak spotřebovávat energii efektivně,kterou připravilo Středisko pro efektivní využivání energie.

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů